Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

W przypadku awarii prosimy o kontakt pod poniższym numerem zgłoszeniowym:

(+48) 67 25 64 130
dni robocze od godz. 7.00-15.00

 

(+48) 67 25 64 015
dni robocze po godz. 15.00
niedziela, święta, dni wolne
(+48) 60 663 70 70 (do godz. 20.00)

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o
64-761 Krzyż Wielkopolski
ul. Mickiewicza 58 a
tel. +48 67 25 64 130
fax. +48 67 25 64 133
e-mail: krzyz@zwkic.pl
e-bok - elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

 

NIP 763-19-02-514                                                                                    Nr konta: LWBS Drezdenko o. Krzyż Wielkopolski

REGON 570899631                                                                                           21 8362 1044 5504 7920 2000 0020

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy KRS – o nr KRS; 0000043163
Kapitał Zakładowy 9 337 000,00 zł


R O D O
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o, ul. Mickiewicza 58a, 64-761 Krzyż Wielkopolski, reprezentowany przez Prezesa Zarządu,

2. w sprawach związanych z danymi osobowymi, można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych,
pod adresem e-mail: iod@zwkic.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane do celów związanych z realizacją usług i zadań wynikających z naszej działalności, przez okres ich realizacji, zgodnie z ustawami: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o rachunkowości oraz po ich zakończeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa oraz podmiotom wspomagającym nas w informatycznym przetwarzaniu danych, na podstawie umowy powierzenia danych osobowych,

5. w zakresie, który nie jest ograniczony innymi przepisami prawa, posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody,

6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa,

7. podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług, konsekwencją niepodania tych danych będzie odstąpienie od realizacji usług,

8. administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach  trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

 

 Teren  zakładu ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim jest monitorowany.