Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

U S Ł U G I

Zakład specjalizuje się w wykonywaniu usług komunalnych na terenie gminy Krzyż Wielkopolski w zakresie:

 • zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • usług ciepłowniczych w zakresie produkcji i dystrybucji ciepła,
 • usług cmentarnych w zakresie utrzymania cmentarza komunalnego, prowadzenia dokumentacji ewidencji osób pochowanych na cmentarzu komunalnym,
 • usług pogrzebowych - w tym kompleksowa organizacja uroczystości pogrzebowej, ekshumacje, pielęgnacja i opieka nad powierzonym grobem, transport zwłok, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych,
 • czyszczenia i udrażniania  kanalizacji sanitarnych, deszczowych również poza obszarem gminy,
 • usuwania awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • wykonawstwa sieci i przyłącz wodociągowych,
 • wykonawstwa sieci i przyłącz kanalizacyjnych,
 • wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych,
 • wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską,
 • utrzymania ulic miasta i gminy, w tym remont cząstkowy nawierzchni drogowych.