Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

 

24 maj 2024 - Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Wykonanie przebudowy pomieszczeń w budynku socjalno-warsztatowym przy ul. Mickiewicza 58A w Krzyżu Wielkopolskim”

26 lutego 2024 - Informacja o wyborze oferty na „Zakup, dostawę, demontaż starej, montaż nowej prasy do skratek wraz ze sterowaniem urządzeniem na przepompownię główną ul. Mickiewicza 58A”

19 lutego 2024 - Informacja o przedłużeniu terminu dostawy przedmiotu zamówienia do 120 dni od daty podpisania umowy oraz do 14 dni na demontaż starej prasy, montaż nowego urządzenia wraz z automatyką i uruchomieniem

15 lutego 2024 - ogłoszenie o postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „ Zakup, dostawę, demontaż starej, montaż nowej prasy do skratek wraz ze sterowaniem urządzeniem na przepompownię główną ul. Mickiewicza 58A”

29 marca 2023 - ogłoszenie o wyborze oferty na „Wykonanie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej"

16 marca 2023 - informacja z otwarcia ofert na „Wykonanie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej"

13 marca 2023 - informacja o przedłużeniu terminu - dotyczy ogłoszenia z 7 marca 2023 r. na „Wykonanie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej

7 marca 2023 - ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Wykonanie dostawy i montaż instalacji fotowoltaicznej na Oczyszczalni Ścieków w Łokaczu Wielkim 1A o mocy nie mniej niż 48,9 kWp nie więcej niż 49,90 kWp. oraz na terenie ZWKiC Sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim, ul. Mickiewicza 58A o mocy nie mniej niż 33,0 kWp nie więcej niż 34,0 kWp."

Pytania i odpowiedzi - do ogłoszenia z 7 marca 2023 r.

23 sierpnia 2022 - pisemny przetarg nieograniczony na dostarczanie oleju opałowego dla potrzeb grzewczych ZWKiC sp. z o.o. w Krzyżu Wielkopolskim

27 czerwca 2022 - wynik przetargu „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x dn125 na 2 x dn150 Osiedle Młodych 8, dz nr ew. 344/2 i 349/14 wraz z budową dwóch przyłączy cieplnych od strony Osiedla Młodych do dz nr ew. 340/4 i 339/4 w Krzyżu Wielkopolskim”

9 czerwca 2022 - odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ

3 czerwca 2022 - przetarg nieograniczony: „Przebudowa sieci ciepłowniczej 2 x dn125 na 2 x dn150. Osiedle Młodych 8 dz nr ew.344/2 i 349/14 wraz z budową dwóch przyłączy cieplnych od strony Osiedla Młodych do dz nr ew. 340/4 i 339/4 w Krzyżu Wielkopolskim

13 września 2021 - przetarg na sprzedaż nieruchomości w Żelichowie

Wyniki przetargu

Pytania i odpowiedzi - "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej i Letniej w Krzyżu Wlkp. etap I"

30 grudnia 2020 - ogłoszenie o przetargu: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przykanalikami w rejonie ulic Tulipanowej, Tęczowej, Storczykowej Frezjowej, Liliowej i Letniej w Krzyżu Wlkp. etap I"

28 lipca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty: "Przebudowa układu sterowania ujęcia wody w Stefanowie 38A"

14 lipca 2020 - pytania i odpowiedzi do przetargu

13 lipca 2020 - pytania i odpowiedzi do przetargu

3 lipca 2020 - ogłoszenie o przetargu: „Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie przebudowy istniejącego układu sterowania na ujęciu wody w Stefanowie 38A”

26 czerwca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty

15 czerwca 2020 - Odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię do odwadniania osadów ściekowych z SBR na oczyszczalni ścieków w Łokaczu Wielkim1a, gm. Krzyż Wielkopolski"

9 czerwca 2020 - ogłoszenie o wyborze oferty

2 czerwca 2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Dostawa montaż i uruchomienie urządzeń składających się na linię do odwadniania osadów ściekowych z SBR na oczyszczalni ścieków w Łokaczu Wielkim 1a, gm. Krzyż Wielkopolski.

15 maja 2020 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompowni ścieków z wewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Krzyż Wielkopolski

Specyfikacja techniczna - etap I

Specyfikacja techniczna - etap II